Polityka prywatności aplikacji Cerber — Android

Poznaj uprawnienia aplikacji i dowiedz się, dlaczego są potrzebne.

Lokalizacja
Podczas monitoringu i interwencji aplikacja zbiera współrzędne GPS, by po zamknięciu raportu przesłać je na serwer Cerbera. Trasy pracowników są widoczne dla właściciela firmy DDD i jego klientów.
Pamięć - karta SD
Aplikacja zapisuje i odczytuje z pamięci telefonu wykonane przez pracownika zdjęcia.
Pełny dostęp do sieci
Wszystkie dane pobierane są poprzez sieć. Ponadto aplikacja zbiera informacje na temat pojawiających się błędów w trakcie jej działania, oraz statystyczne, anonimowe informacje na temat tego, w jaki sposób jest wykorzystywana.
Zapobieganie przejściu telefonu w tryb uśpienia
Niezbędne do otrzymywania komunikatów o konieczności podjęcia interwencji przez pracownika
Parowanie z urządzeniami Bluetooth / Uzyskiwanie dostępu do ustawień Bluetooth
Jest używane do łączenia z ręcznymi skanerami kodów QR
Sterowanie wibracjami
Używane do potwierdzenia zeskanowania kodu QR
Aparat
Aplikacja zapisuje i odczytuje z pamięci telefonu wykonane przez pracownika zdjęcia oraz przesyła je na serwer Cerbera.

TAU Software

Inspektor ochrony danych (iod@cerber.toxi.pl)